MVC basis

Bij het bouwen van een website wordt van verschillende technieken gebruik gemaakt. Model-View-Controller (MVC) is een techniek die aan populariteit wint. Dit artikel voorziet u van basisinformatie over MVC.

Wanneer een programmeur MVC zegt, dan bedoelt hij Model View Controller. Bij MVC is het de bedoeling dat men een lagenstructuur aanbrengt binnen de applicatie. Er wordt een mappenstructuur aangebracht in iets dat anders onoverzichtelijk zou zijn. Onderhoud aan de broncode van software wordt door het MVC principe gemakkelijker gemaakt.

Eigenlijk maakt men tegenwoordig bij ieder middelgrote tot grote project gebruik van MVC. Er zijn voor bijvoorbeeld de programmeertaal PHP diverse frameworks verkrijgbaar die volgens het MVC model werken. Bijvoorbeeld CodeIgniter, CakePHP en Laravel. Plaatst men een advertentie voor freelance PHP programmeur gezocht, dan geeft men vaak aan in welk framework gewerkt wordt.

Men kan de structuur van gegevens in het model definiëren. Meestal beschrijft het model de tabelnamen van databasetabellen, met de bijbehorende velden.

De view gaat over zaken die met de presentatie van gegevens te maken hebben. Bij websites zal de view HTML-code bevatten. Er kunnen verder allerlei bewerkingen op gegevens worden gedaan, zoals een tekst inkorten of het aantal getallen achter de komma inkorten.

Centraal staat de controller. Die koppelt de verschillende onderdelen aan elkaar. De controller bestaat doorgaans uit functies voor wijzigen, opslaan, verwijderen van gegevens.