MVC achtergrondinformatie

Verschillende technieken zorgen er bij web developent voor dat het proces zo goed mogelijk verloopt. Een populaire techniek is Model View Controller oftewel MVC. Dit artikel voorziet u van basisinformatie over MVC.

Wanneer een programmeur MVC zegt, dan bedoelt hij Model View Controller. Model View Controller biedt bepaalde richtlijnen bij het programmeren. De structuur die bij MVC ontstaat is vergelijkbaar met de inhoudsopgave van een boek. Door Model View Controller wordt onderhoud aan de programmeercode gemakkelijker.

Het principe van MVC is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de softwareontwikkeling. Voor PHP zijn verschillende frameworks gratis te downloaden die werken volgens het MVC principe. Voorbeelden zijn Zend Framework, CodeIgniter en FuelPHP. Een programmeur die veel met procedurele code te maken heeft zal het maken van een contactformulier php in MVC een adembenemend avontuur vinden.

Het model bevat de structuur van de gegevens, bijvoorbeeld bij klantgegevens: welke velden worden opgeslagen? Wanneer er een database wordt gebruikt, beschrijft het model de databasevelden.

De view is verantwoordelijk voor de weergave van informatie. Bij websites bevatten de views meestal HTML-code. Met de presentatielaag kun je beschrijven hoe gegevens getoond worden. Denk aan het bepalen van het lettertype.

Onmisbaar is de controller. Dit is toch de lijm tussen de verschillende onderdelen, die ervoor zorgt dat het geheel werkt. Een systeem voor relatiebeheer heeft bijvoorbeeld verschillende functies, relatie aanmaken, wijzigen, verwijderen, enzovoorts.