Basiskennis rondom MVC

Wanneer een programmeur MVC zegt, dan bedoelt hij Model View Controller. Model View Controller biedt bepaalde richtlijnen bij het programmeren. Het is alsof men een soort inhoudsopgave aanbrengt in de code. Web developers kunnen met MVC gemakkelijker onderhoud aan de programmatuur plegen.

Men kiest steeds vaker voor het krachtige MVC-principe. Model View Controller wordt in diverse frameworks voor PHP gebruikt. Laravel, Kohana en Zend Framework zijn toonaangevende frameworks. Er wordt doorgaans een freelance PHP programmeur gezocht die ervaring heeft met deze frameworks.

Het model is in feite een beschrijving van de gebruikte gegevens. Tevens kunt u hier andere functies voor gegevensbewerking kwijt.

In de view kan men zorgen voor een juiste weergave van de webapplicatie. De view bevat meestal de HTML code van de website. U kunt hier bijvoorbeeld teksten die te lang voor het scherm zijn inkorten.

De controller kan beschouwd worden als een algemene koppeling. Zo kunnen model en view samenwerken. De controller roept middels objectoriëntatie het model en de view aan.